Ancient Times / The Future

KONSTENS VÄRLDSHISTORIA,FÖRSTA DELEN GAMLA TIDEN,STOCKHOLM BOKFÖRLAGET NATUR OCH KULTUR,Gregor PaulssonPRINTED IN SWEDEN. STOCKHOLM 1942 Farao Mykerions omgiven av gudinnan Hathor och en lokalgudinna. Kairo.