That Would Be Bass Culture

– Låter/känns det bra?

– Ja.

– Bra. Vi kommer spela mycket mer bas. Det är det vi gör här (du sitter på en 20″ bas och den har vi faktiskt inte släpat hit…).

– Det här ED och vi spelar på: 2000 W + paret dubbel 18″ och topp; “clean” och exakt därför det är techno-krav.

– Klockan är 21:03:00 och jag ser dig… du sitter på “subban”… och det är bass på riktigt. Exakt bas. Det är eternal och jag är faktiskt general numer. Trust me/Us, the sound is eternal.

– Du är här ensam? Tidigt, för basen? Du sitter på “subban”? Jag känner inte dig men jag spelar för dig/er!

Anthony har gått för långt. Igen— Inget övrigt att säga— Weltmacht Digital. Broke that mould and then some… no further comment.