Archive

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

I Am So Sorry But You Will Have Too Choose, Mm, Yes You Too

September 30th, 2017 Comments off

Why? Well it is not an actual decision? You don’t get to decide, you just have to do it. We all have to do that?

But, why do I have to do that? You are a human aren’t you?

“Halcyon + On + On”? If it was not broken already? That is f**ing it. Broken down.

And I destroyed my all-time favourite track (that is not true, but I should not have played it…) “Belfast”. There was a reason. But it was the saddest moment ever in my life. But art, real art must be about strong feelings? “Real” art concerns life-defining moments?

Seeing someone you love die? I mean? Is that the overstretch?

Categories: Uncategorized Tags:

If I Ask You?

September 22nd, 2017 Comments off

I ask you? Electro (what is it?) and you answer me “Electronic music”.

That will not do. That is not an answer. It doesn’t mean anything? Void. It may be an honest response, but it is devoid of meaning. It is upsetting. I don’t know or I don’t care?

Genre is not the question. I could have asked about Avishai Cohen Trio. It is jazz?

It worries me though. It is blank. It happens to be electronic music? Well, obviously it is electronic music by definition it is electronic.

That was not my question.

Apart from being the very best music in the World? You don’t have to like it. That is not the point. You do not have do anything, but I will fight you till death if you try to force me to do anything. That is democracy.

That is the idea that I am willing to die for. Arguing about that idea? Never, I can’t believe that I am arguing for democracy? That failure? The failure?

The Ghost

September 22nd, 2017 Comments off

The ghost? Is so many things.

The ghost is your past. The ghost is what you can not accept, the ghost is the thing that you can not run from.

The ghost is your history. The ghost is the love of your life. The ghost is your favorite book, painting, song or memory.

And it does not matter how fast you are running. You will never ever be able to loose your own ghost.

You will never do that. But then again you already know that?

It is similar to listening to or watching something for the first time. You know for a fact that you have never heard/seen it before. Yet, it is more than familiar? That is the ghost. I could use another word, but I will not.

The impossible. Need to dress this thing up, pictures to the other texts, “but then again…”.

I suspect that you already know the Ghost?

Once and for all. Do I fell sorry for myself? No, I don’t. Why would I feel sorry for myself? Hard words? Indeed. Grown-up by now? I’m not going to take the blame. I did tell you along time ago.

I found a 3,5 mm threaded, I cut it down to size and filed it. I found a shimmer fitting it, the shimmer was squared so I had to file it a bit. I looked for another shimmer, but I did not have one in the right size (the fit would have been better) eventually it did work and I mounted it. 3,5mm -> 6 something.

– I have found a solution, I have mounted your microphone!

– Why? What am I supposed to do with this?

– But, I fixed it? I solved the problem? It was broken? And I have mended it.

– I don’t need this crap.

– OK.

Categories: Society, Uncategorized Tags: , , ,

Gustaf Gustafson

September 21st, 2017 Comments off

Kan inte ta reda på vad knasskallarna håller på med? Gustaf vet inte vad de religösa knasarna håller på med?

Vill inte du veta det? Symbolerna i vapenskölden? Fasces? I Rom för länge sedan? För att skydda Kejsaren.

Det finns rätt många andra än från mellan. T.ex. våldsamma Buddister? Jag tycker att det är märkligt. Militant buddist? Gustaf kanske kunde infiltrera eller borde kunna infiltrera nazi-pajas-prylen?

Nej, de får demonstrera utanför en Synagoga samma dag som en Judisk högtid?

Det kanske dags att undersöka exakt hur många nazister det är som arbetar inom polisen? De utgör ett hot mot nationen. Uniformerna är stärkta och redo att tas i bruk. För övrigt. Alla anti-demokrater bryter mot lagen. Alla utan undantag.

Kanske dags att tillämpa lagen? Det finns väldigt många lagar…

– Uniformerad demonstration = förbjudet
– Gå i takt och skrika = förbjudet
– Anspela på tidigare händelser = förbjudet
– Månggifte = förbjudet
– Hets mot folkgrupp = förbjudet
– Störande av allmän ordning (i princip allting) = förbjudet
– Undergräva staten = förbjudet
– Urinera i offentlig miljö = förbjudet
– Att ta på andra människor = Förbjudet
– Att tala om medmänniskor på ett nedlåtande (ett mycket svenskt ord) sätt = förbjudet
– Att tala illa om nationen = förbjudet
– Att flagga efter solnedgång = 21:00 = förbjudet
– Ligga ned på trottoaren (ovsett anledning) = förbjudet
– Spela musik utan tiilständ = förbjudet
– Dansa (röra sig rytmisgt, osäker om det faktiskt måste spelas musik) utan tillstånd = förbjudet

Så, resurser… de som står och trampar i skogen och de med stövlarna som marscherar i staden? I Sverigies tredje största stad? Förbi en Synagoga under en av deras högtider? Nu kanske ni har gått för långt? Jobbigt med pellonero?

Nynazister, Synagoga och högtid?

Jag har ingenting att göra med det. Vill jag ha nazister i poliskåren? Nej, det vill jag inte. Varför då? Det är ett hot mot demokratin.

Men det är tillåtet enligt lagen att vara en komplett idiot.

Det är inte förbjudet att vara ignorant. Det är tillåtet att vara ilitterär (ordlistan sade “olitterär” men jag är rätt säker på att det är fel.), rasiist (shhyy, du får inte säga det till någon som inte är det då bryter du mot lagen, se ovan). Att ha förakta kunskap och utbildning och att vara bakåtsträvande, obildad och icke-läskunnig.

Det är inte inte olagligt att vara smutsig (så länge du inte stör den allmänna ordningen se ovan).

Du får vara påverkad men enbart av alkohol och då får du inte störa den allmänna ordningen. I alla andra fall begår du ett lagbrott, Etc.

Det borde det inte vara kriminellt att vara obildad i alla fall då möjligheten har funnits?. Men det är inte ett lagbrott att vara obildad, så vitt jag vet.

Daltas med uttalade fiender till demokratin? Nynazisterna? Daltas med “extrema” åsikter? Neb de de bryter mot lagen i varje ögonblick de säger/gör något? “De” får säga vad de vill men vi har lagar. Agent Orange bröt mot lagen.

Nej, du HAR INTE RÄTTEN ATT SÄGA ATT DU SKA UTPLÅNA NÅGON. Om du säger det… så bryter du mot vår lag. 100 000 000 dog senaste gången. Vi är fler nu. Fascister? Nja, eller nej inte den här gången heller.

Fattar inte? OK. Men allt jag läser, lyssnar, tittar på + det jag skriver? Förbjudet. Mitt barn? Förbjudet. Jag? Förbjuden. Lillasyster, mor och far? Förbjudet. Jo. Det är så faktiskt.

Men du kan inte säga så? Jo, jag kan faktiskt det. Det är ett historiskt faktum. Om naziaterna hade vunnit? Jag hade inte funnits, inte lillasyster eller sönerna. Inte min far… heller. Inga homosexueller, samer. sjuka eller funktionshindrade. Det är det andra Världskriget handlar om. Demokrati. Jämlikhet.

English: What? You can not say that? Well, yes I can. It is a historical fact. A Nazi victory? I would not be here, nor would little sister or our sons. My father wouldn’t be here. No homos (gays), Sami, insane or handicapped. You need to understand what the war was about. Democracy. Equality.

Vi är civilicerade. Nej, du får inte hota någon annan, nej du får inte ha fler än än fru, nej du får inte slå dina barn, nej, du har inte rätt att yttra dig om någons annan tro, nej du har inte rätt att bestämma hur någon annan klär sig, nej du har inte rätt att bestämma vem som ska gifta sig med vem.

NEJ! Varför då? Det här Evropa. Vi har egna regler och lagar. + 2000-åriga lagar stöpta i blod. Alla gillar inte dem? Det är helt OK. Men det här Evropa? 1200-talet? Men det blev ju inte så? Om Augustinus inte hade konverterat…

Evropa är Evropa. Behöver inte vara här? Inte tvingade? Eller har jag missförstått någonting?

Det är fortfarande Evropa. Mm, jag kan ge mitt liv för den ideén.

I Paris eller vilken byhåla som helst? De son gav sitt liv för idéen om demokratrati.

Tjäna staten? Nej, jag får inte den möjligheten.
Service the state? No, I’m not given the opportuniy.

Patria.

Categories: Society, Uncategorized Tags: , , ,

I Really Don’t Care If You Do Understand

September 21st, 2017 Comments off

This is my show. If you don’t like my show? Then please leave.

No, I am not special or unique in any sense. It may or may not be unusual that I’m articulating that.

No, there is need to feel sorry/pity. We are all the same; expression and timing may differ. Don’t mislead yourself in thinking otherwise..

I am not all that different from you. More irritating? Possibly, radically different? No, I don’t think so.

My pride and joy? I just realised next time is fifteen, so young and close to beingcoming a human.

Educate another individual? And not doing harm? Creating an independent being, a thinking individual? There is nothing in this World that I am prouder of. A person that questions me. Not only that, uses my own arguments against myself. That was unforeseeable.

You said? Are you actually questioning my authority? I mean arguing with yourself? Surley it was the goal. I just did not, I just thought/hoped that I had more time…

On the bus by pure accident. The will soon become humans. All grown up now:

“Det lilla knytet? Argumentera mot mig? Det är… ja meeeen XXXXX. Mm, talar och går också? Riktiga människor? Oj.”

I really don’t want to argue with myself. Plz. Let me don’t. And stay clear.

Finally: the title? It is meant to be amusing… “Do not” would have made much more sense, then again that’s really not my cup of tea… is it?

Categories: Society, Uncategorized Tags:

So? We Let The 11 Year Olds Run The Show?

September 21st, 2017 Comments off

Cooooome on! Have you or have not been fourteen? That is simly ridiculous.

One grown up can not control 17, 27, 37 or 47 children in class? That is…

And it is scary. I assumed that there were some grown-ups? I never even considered the possibility that there are no grown-ups?

It did not even cross my mind.

They left one (1) tree standing. I suppose I should be greatful.

Categories: Society, Uncategorized Tags: , ,

A Catastrophic Hardware Failure, Again?

September 20th, 2017 Comments off

Another catastrophic hardware failure?

That is enough to freak me out. It is a good thing I have spear parts. It is a good thing for me that I collect things. I can fetch a spare from the big box in the cupboard.

And get up and running.

I have three routers, the second router’s power unit reached its service window. It terminated the whole thing. It serves every wireless thing in our home. Including my TimeMachine with an IP. If it is is down… I can’t reach my music collection. Well, I could I have a triple hard back-up on that one.

” – I ask Jr. Do you have a connection?”
Jr. replies: “- Yes, I’m OK. But, I’m on Ethernet, so I have no worries.”

My whole Wi-Fi set-up broke down… sure I can, and I did use a cable. And I have other routers, setting them up correctly (or in a way that I want to. I have three… there is nothing automagic about them…) Setting them up is is a nightmare.

Hours later… “- So, it looks like it is working now? I’m going to bed. I’ll see you tomorrow.”

: )

What the… I love that confidence. “I got Ethernet.” Of course I told him, I fixed the first connection…. wire will be faster… for now.

Hardware is not made to last. Then and again I can turn everything off at anytime. I can turn the fridge off. I can turn everything off.

Do you understand how the machines work? Are you interested in the subject at all?

Technology/life is not a question of personal entertainment? That is a second: “Catastrophic Hardware Failure.”

No, the whole concept seems wrong to me.

Do you really think that your entire life is a question about your own personal pleasure? How, could that be? Hm, so either you are a queen. king or deity? Well, probably you are not. Most likely you are a human being. Like me. If you are indeed a celestial being? Then I would very much like to meet you.

It seems like a massive misunderstanding to me.

My: NAD C 352 (amplifier), SL-1201MK2 (record player), my Netgear (salvaged 300Mbits router, someone troug it away like trash. I’ve got 100/100 Mbits…), my 1TB TimeMachine, my old very old Macbook and all the other bits and piceces, last but not least my speakers… Ikon 1, Dali and my headphones… Sony MDR-XB950BT.

They are the best headphones I have ever owned. The others suffered technical issues. My TDK 240 and my Shure?

Honestly? It may be controversial- The inbuilt amplifer? That is what I need and that is what I want to hear. “Fidelity”? No, it has nothing to do with that. It just “sounds” so much better.

Categories: Uncategorized Tags:

They are Actual Cards. I Got 25+ Adressed Personally

September 20th, 2017 Comments off

Each in a separate envelope. They were 25 or more, I had to call them and asked them to stop sending more.

Categories: Uncategorized Tags:

You Share 4,5 Million “Customers”?

September 20th, 2017 Comments off

That is close to everyone living in this country? Too big to fail are you know? You stopped the transmission over a what exactly?

Guaranteed revenue. And 4 500 000 customer does not equal users? You “inherited” on a National customer base accumalted by a monoploy? I know you are laughing. I am not. It is… an offence. There is something worse than monopoly. It it as an oligopoly, when the state is no longer in control.

You need not to worry though, very few understand the difference.

Yet, the majority want to believe in it. It is a recurring history. Paid, did not get what you actually paid for? The recent debacle? Who were the not winning ones? Two (male ; ) ) CEO:s on Twitter? And it is not you and I paying their ridiculous wages, options and if they really are at fault their pension? Fine.

I’m done with that. You are robbing the people blind.

And I for one am not having it. I am not hiding. You can find me, quite easily.

I even got a social security number.

Categories: Uncategorized Tags:

R again?

September 18th, 2017 Comments off

I can not handle it. Too much pressure. 1:59:XX, Brutal, that is: Rude, that is

Categories: Uncategorized Tags: