Electr.i{n}.city

STOCKHOLMS ELVERK

The image was taken on Pilgatan, Stockholm.

Stockholm Energi hade sina rötter i Stockholms Gaslysnings AB. Gasverkets elektriska avdelning startade sin verksamhet 1883 i samband med Brunkebergsverkets idrifttagande. Dåvarande Stockholms Elektricitetsverk var delägare i några kraftverk, exempelvis vattenkraftstationen Untraverket. Bygget av Untraverket beslutades av Stockholms stadsfullmäktige den 27 november 1911, men fördröjdes av första världskriget och var färdig den 23 december 1918. Samma dag började kraftleveranserna till Stockholm.[1]

Ref.: wikipedia.org/.

Please see: Information Wants To Be Free (Not Of Charge).