Ancient Times / The Future

KONSTENS VÄRLDSHISTORIA,
FÖRSTA DELEN GAMLA TIDEN,
STOCKHOLM BOKFÖRLAGET NATUR OCH KULTUR,
Gregor Paulsson
PRINTED IN SWEDEN. STOCKHOLM 1942

Farao Mykerions omgiven av gudinnan Hathor och en lokalgudinna. Kairo.