More Words

Somliga saker kan vi bestämma över, andra inte.

Vi bestämmer över våra åsikter och vår inställning, vårt begär och vår motvilja – med andra ord allt sådant som vi gör själva.

Men kroppen bestämmer vi inte över, inte våra ägodelar heller, vårt anseende och vår ställning – kort sagt sådant som vi inte gör själva.

Det vi bestämmer över är till sin natur fritt, okuvat, obundet, medan det vi inte bestämmer över är svagt, fängslat och hämmat.

Det är inte vårt.

Handbok i livets konst, Epiktetos
ISBN 9177421779
Orginalets titel: Eγχειρίδιο [Encheiridion], “Handbok”
Copyright © Bakhåll 2000
Översättning Anders Håkansson
Tryck Novapress, Lund, 2000