Home > Science, Texts > The Little One Said To Me

The Little One Said To Me

November 9th, 2017

– “När ‘någon’ säger vad något ‘består av’, så talar inte personen om dess yta/area utan det personen menar och talar om är dess massa.”

– “Jorden består inte av 75% vatten. Däremot är jordens yta täckt av 75% vatten. (Det betyder att du har helt fel.)”

– “OK”.

Va? Vad i h**vete är det som pågår? Jag tror faktiskt inte att jag kommer att klara mig undan den här gången.

Herremingud, det är hårda “bjud”!

Jag nämnde att vi nu faktiskt vet när de tyngre grundämnena bildas.

Det periodiska systemet.

– “Vilket grundämne är vanligast förekommande i Universum?”
– “Väte”.
– “Vilket ämne är enklast? Vilket ämne har lägst nummer i det periodiska systemet?”
– “Väte”.

Poetiskt nog… så är det när stjärnorna dör som bl.a guld och platina skapas.

I sammanhanget, sade jag att jorden (Tellus) består av 75% vatten. Mm, det var ett fruktansvärt och tillika gigantiskt misstag jag begick…

“Everyday is a holiday.” eller som man bäddar får man ligga?

Picture: Nasa. @ nasa.gov. supernova = exploding star.

Approching 600 rather rapidly. This is post: 591.

Categories: Science, Texts Tags: ,
Comments are closed.