On My Bike’s Seat

Someone left this on the seat of my bike (Princess Yu). It may be a personal message or it may not be so. Once a long time ago I was given as similar message, but in person.

I was looked straight in the eyes and was told: “- Look Mr, maybe you should start looking for Jesus?!” I was on my way to the restroom at the time and quite surprised I may add. Yet, still as always looking… it was a long, long time ago.

Bibeltexterna är återgivna ur Folkbibeln med tillstånd av Svenska Folkbibeln.
Originaltext Engelska: ”Knowing God Personally” från Campus Crusade for Christ (CRU)
Layout: Agape Italien
Copyright 2013 Agape Sverige, 1-5-2013
ISBN 978-91-978948-1-4

Vi uppmuntrar till användandet av detta häfte, men för att bibehålla kvalité och skydda från förändringar, får därför detta häfte eller delar av häftet inte kopieras.

Ref.: On my bike’s seat.

So, I guess that means that even the word of the Almighty is copyrighted these days…