Whistle?

– Visslar du nu också?
– Ja, till: Yes Sir, I Can Boogie.
– Wow! Det var det värsta!

Det är ett citat… och rätten till användning är auktoriserad av källan.

– Do you whistle these days?
– Yes, I whistle to: Yes Sir, I Can Boogie.
– Wow! That’s something!

It’s a quote… and the right to use it was obtained and authorized by the source.

Album: Yes Sir, I Can Boogie
Artist: Baccara
Label: RCA Victor – PB 5526
Year: 1977-04-01
Liner notes: n/a

Ref.: discogs.com/.