Signs VII

Min morfar jobbar här = My grandfather works here.

Håll avstånd och visa hänsyn, tack ♥ =
Keep distance and show consideration, thanks ♥

Please see: Signs Series.