Home > Society, Texts > För och till kännedom

För och till kännedom

October 6th, 2019

Det är många här i Finland som har vant sig vid att få skrivelser till kännedom och tycker att uttrycket för kännedom tyder på okunskap eller ”rikssvensk” brist på känsla för prepositionsbruk.

Hur, varför och med vems bemyndigande har begreppet för kännedom nu så fullständigt översvämmat alla instanser[?]…

För och till kännedom. No further comment.

If in need of a translation please see contact details above.

Categories: Society, Texts Tags:
Comments are closed.