Archive

Posts Tagged ‘2017’

Upsetting Talent

September 22nd, 2017 Comments off

I was looking for something to play…

And I was thinking about the insanely tall crane, it must be well over 100 meters, it could be 120 meters. I was thinking about Jr.

How will I ever motivate him? Is it possible? Can I do that? Or how much can/am I permitted to lie? Or should I just lie. I truly don’t know.

I do know this: dance-of-the-polar-bear. That is raw artism (that is correct I made that word up right here and now = it is not a real word) by the brutally talented and very dearest friend.

I complained about the general track lengths (in my mind they were too short). Dance… is 6:46? That is completely acceptable…

Many words at play here. The title. It is E-dub.

Well, you never leave home without your smarty pants on do you?

– No, I seldom/never leave home without my smarty pants on.

Polar bear? What a majestic creature.

Categories: Art, Technology, Texts about music Tags: , ,

The Ghost

September 22nd, 2017 Comments off

The ghost? Is so many things.

The ghost is your past. The ghost is what you can not accept, the ghost is the thing that you can not run from.

The ghost is your history. The ghost is the love of your life. The ghost is your favorite book, painting, song or memory.

And it does not matter how fast you are running. You will never ever be able to loose your own ghost.

You will never do that. But then again you already know that?

It is similar to listening to or watching something for the first time. You know for a fact that you have never heard/seen it before. Yet, it is more than familiar? That is the ghost. I could use another word, but I will not.

The impossible. Need to dress this thing up, pictures to the other texts, “but then again…”.

I suspect that you already know the Ghost?

Once and for all. Do I fell sorry for myself? No, I don’t. Why would I feel sorry for myself? Hard words? Indeed. Grown-up by now? I’m not going to take the blame. I did tell you along time ago.

I found a 3,5 mm threaded, I cut it down to size and filed it. I found a shimmer fitting it, the shimmer was squared so I had to file it a bit. I looked for another shimmer, but I did not have one in the right size (the fit would have been better) eventually it did work and I mounted it. 3,5mm -> 6 something.

– I have found a solution, I have mounted your microphone!

– Why? What am I supposed to do with this?

– But, I fixed it? I solved the problem? It was broken? And I have mended it.

– I don’t need this crap.

– OK.

Categories: Society, Uncategorized Tags: , , ,

Gustaf Gustafson

September 21st, 2017 Comments off

Kan inte ta reda på vad knasskallarna håller på med? Gustaf vet inte vad de religösa knasarna håller på med?

Vill inte du veta det? Symbolerna i vapenskölden? Fasces? I Rom för länge sedan? För att skydda Kejsaren.

Det finns rätt många andra än från mellan. T.ex. våldsamma Buddister? Jag tycker att det är märkligt. Militant buddist? Gustaf kanske kunde infiltrera eller borde kunna infiltrera nazi-pajas-prylen?

Nej, de får demonstrera utanför en Synagoga samma dag som en Judisk högtid?

Det kanske dags att undersöka exakt hur många nazister det är som arbetar inom polisen? De utgör ett hot mot nationen. Uniformerna är stärkta och redo att tas i bruk. För övrigt. Alla anti-demokrater bryter mot lagen. Alla utan undantag.

Kanske dags att tillämpa lagen? Det finns väldigt många lagar…

– Uniformerad demonstration = förbjudet
– Gå i takt och skrika = förbjudet
– Anspela på tidigare händelser = förbjudet
– Månggifte = förbjudet
– Hets mot folkgrupp = förbjudet
– Störande av allmän ordning (i princip allting) = förbjudet
– Undergräva staten = förbjudet
– Urinera i offentlig miljö = förbjudet
– Att ta på andra människor = Förbjudet
– Att tala om medmänniskor på ett nedlåtande (ett mycket svenskt ord) sätt = förbjudet
– Att tala illa om nationen = förbjudet
– Att flagga efter solnedgång = 21:00 = förbjudet
– Ligga ned på trottoaren (ovsett anledning) = förbjudet
– Spela musik utan tiilständ = förbjudet
– Dansa (röra sig rytmisgt, osäker om det faktiskt måste spelas musik) utan tillstånd = förbjudet

Så, resurser… de som står och trampar i skogen och de med stövlarna som marscherar i staden? I Sverigies tredje största stad? Förbi en Synagoga under en av deras högtider? Nu kanske ni har gått för långt? Jobbigt med pellonero?

Nynazister, Synagoga och högtid?

Jag har ingenting att göra med det. Vill jag ha nazister i poliskåren? Nej, det vill jag inte. Varför då? Det är ett hot mot demokratin.

Men det är tillåtet enligt lagen att vara en komplett idiot.

Det är inte förbjudet att vara ignorant. Det är tillåtet att vara ilitterär (ordlistan sade “olitterär” men jag är rätt säker på att det är fel.), rasiist (shhyy, du får inte säga det till någon som inte är det då bryter du mot lagen, se ovan). Att ha förakta kunskap och utbildning och att vara bakåtsträvande, obildad och icke-läskunnig.

Det är inte inte olagligt att vara smutsig (så länge du inte stör den allmänna ordningen se ovan).

Du får vara påverkad men enbart av alkohol och då får du inte störa den allmänna ordningen. I alla andra fall begår du ett lagbrott, Etc.

Det borde det inte vara kriminellt att vara obildad i alla fall då möjligheten har funnits?. Men det är inte ett lagbrott att vara obildad, så vitt jag vet.

Daltas med uttalade fiender till demokratin? Nynazisterna? Daltas med “extrema” åsikter? Neb de de bryter mot lagen i varje ögonblick de säger/gör något? “De” får säga vad de vill men vi har lagar. Agent Orange bröt mot lagen.

Nej, du HAR INTE RÄTTEN ATT SÄGA ATT DU SKA UTPLÅNA NÅGON. Om du säger det… så bryter du mot vår lag. 100 000 000 dog senaste gången. Vi är fler nu. Fascister? Nja, eller nej inte den här gången heller.

Fattar inte? OK. Men allt jag läser, lyssnar, tittar på + det jag skriver? Förbjudet. Mitt barn? Förbjudet. Jag? Förbjuden. Lillasyster, mor och far? Förbjudet. Jo. Det är så faktiskt.

Men du kan inte säga så? Jo, jag kan faktiskt det. Det är ett historiskt faktum. Om naziaterna hade vunnit? Jag hade inte funnits, inte lillasyster eller sönerna. Inte min far… heller. Inga homosexueller, samer. sjuka eller funktionshindrade. Det är det andra Världskriget handlar om. Demokrati. Jämlikhet.

English: What? You can not say that? Well, yes I can. It is a historical fact. A Nazi victory? I would not be here, nor would little sister or our sons. My father wouldn’t be here. No homos (gays), Sami, insane or handicapped. You need to understand what the war was about. Democracy. Equality.

Vi är civilicerade. Nej, du får inte hota någon annan, nej du får inte ha fler än än fru, nej du får inte slå dina barn, nej, du har inte rätt att yttra dig om någons annan tro, nej du har inte rätt att bestämma hur någon annan klär sig, nej du har inte rätt att bestämma vem som ska gifta sig med vem.

NEJ! Varför då? Det här Evropa. Vi har egna regler och lagar. + 2000-åriga lagar stöpta i blod. Alla gillar inte dem? Det är helt OK. Men det här Evropa? 1200-talet? Men det blev ju inte så? Om Augustinus inte hade konverterat…

Evropa är Evropa. Behöver inte vara här? Inte tvingade? Eller har jag missförstått någonting?

Det är fortfarande Evropa. Mm, jag kan ge mitt liv för den ideén.

I Paris eller vilken byhåla som helst? De son gav sitt liv för idéen om demokratrati.

Tjäna staten? Nej, jag får inte den möjligheten.
Service the state? No, I’m not given the opportuniy.

Patria.

Categories: Society, Uncategorized Tags: , , ,

I Really Don’t Care If You Do Understand

September 21st, 2017 Comments off

This is my show. If you don’t like my show? What the hell are you doing here? You don’t like the show? Then just leave.

No, I am not special or unique in that sense. If anything and that is questionable. It may or may not be unusual that I’m articulating that.

No, there is need to feel sorry/pity. We are all pretty the same. Expression may differ and timing, other than that? Don’t fool yourself.

I am not all that different from you. More irritating? Possibly, radically different? No, I don’t think so.

My pride and joy? I just realised next time is fifteen. So small and yet all grown up now? Close to being a human?

Educate another individual? And not doing harm? Creating an independent being, a thinking individual? That is the exact reason why I did not want to do attempt that. Then I did/had to. There is nothing in this World I am prouder of. A person that question me. Not only that, uses my own arguments against myself. That is… unforeseeable.

You said what now? Are you actually questioning MY authority? I mean arguing with yourself`What the H? Surley it was the goal. I just did not, I just thought/hped that I had more time… Four more years or maybe five?

On the bus by pure accident. The will soon become humans. All grown up now.

Det lilla knytet? Argumenterar mot mig? Det är… ja meeeen Jonas. En riktig människa? Mm, talar och går också? Riktiga människor? Oj.

I really don’t want to argue with myself. Plz. Let me don’t. And stay clear.

Finally: the title? It is meant to be amusing… “Do not” would have made much more sense, then again that’s really not my cup of tea… is it?

Categories: Society, Uncategorized Tags:

So? We Let The 14 Year Old Run The Show?

September 21st, 2017 Comments off

Cooooome on! Have you or have not been fourteen? That is simly ridiculous.

One grown up can not control 17, 27, 37 or 47 children in class? That is…

And it is scary. I assumed that there were some grown-ups? I never even considered the possibility that there are no grown-ups?

It did not even cross my mind.

They left one (1) tree standing. I suppose I should be greatful.

Categories: Society, Uncategorized Tags: , ,

Just To Be Clear

September 21st, 2017 Comments off

I am the crazy one. I am completly out of control. I scare people.

However, I am not wearing a helmet? I am not screaming at my phone? I do not have young children wearing helmets running in the street? And yet, I am the crazy one?

I am waiting for my headphones to recharge.

That fact alone. I actually saw it with my own eyes. Three individuals with helmets? Walking. Not riding anything… People with helmets? Grownup with a helmet? Very young persons (2-4 yrs) with hemlmets?

Hey, stop it right here. You are wearing a helmet for no apparent reason? If you are in fact two years old. Then the desision was taken by another. If you are an adult and wearing one and screaming at your phone?

I’m done. I did think, I did hope. It is hopeless. It will never work. We will never be able to fix it.

“Meeeen, Jonas vi sade ju det från början?” Thanks. It hepled a bunch. I’m retiring. God’s speed.

No, I can not be a part of it. I’m done. Signing out.

Men? No. Nej. Ja. Overflow… det finns ingen väg tillbaka. “Det är över nu”.

Transform a society like that for what? Fun? What do you mean? I mean Sweden. Gunfights every day? Not my crowd. I am an academic… No, I resign. I conced, you won. Mark Fisher. Unacceptable. Leaving a wife and two children behind?

Unaccepable. And quite frankly I am a bit dissapointed. Speaking to a “ghost” I suspect you would be too.

You would probably not know though: Fisken.

Then the World is even harder? OK. Very young children in the middle of the street?

Someone has to feel something?

Categories: Art, Society Tags:

A Catastrophic Hardware Failure, Again?

September 20th, 2017 Comments off

Another catastrophic hardware failure?

That is enough to freak me out. It is a good thing I have spear parts. It is a good thing for me that I collect things. I can fetch a spare from the big box in the cupboard.

And get up and running.

I have three routers, the second router’s power unit reached its service window. It terminated the whole thing. It serves every wireless thing in our home. Including my TimeMachine with an IP. If it is is down… I can’t reach my music collection. Well, I could I have a triple hard back-up on that one.

” – I ask Jr. Do you have a connection?”
Jr. replies: “- Yes, I’m OK. But, I’m on Ethernet, so I have no worries.”

My whole Wi-Fi set-up broke down… sure I can, and I did use a cable. And I have other routers, setting them up correctly (or in a way that I want to. I have three… there is nothing automagic about them…) Setting them up is is a nightmare.

Hours later… “- So, it looks like it is working now? I’m going to bed. I’ll see you tomorrow.”

: )

What the… I love that confidence. “I got Ethernet.” Of course I told him, I fixed the first connection…. wire will be faster… for now.

Hardware is not made to last. Then and again I can turn everything off at anytime. I can turn the fridge off. I can turn everything off.

Do you understand how the machines work? Are you interested in the subject at all?

Technology/life is not a question of personal entertainment? That is a second: “Catastrophic Hardware Failure.”

No, the whole concept seems wrong to me.

Do you really think that your entire life is a question about your own personal pleasure? How, could that be? Hm, so either you are a queen. king or deity? Well, probably you are not. Most likely you are a human being. Like me. If you are indeed a celestial being? Then I would very much like to meet you.

It seems like a massive misunderstanding to me.

My: NAD C 352 (amplifier), SL-1201MK2 (record player), my Netgear (salvaged 300Mbits router, someone troug it away like trash. I’ve got 100/100 Mbits…), my 1TB TimeMachine, my old very old Macbook and all the other bits and piceces, last but not least my speakers… Ikon 1, Dali and my headphones… Sony MDR-XB950BT.

They are the best headphones I have ever owned. The others suffered technical issues. My TDK 240 and my Shure?

Honestly? It may be controversial- The inbuilt amplifer? That is what I need and that is what I want to hear. “Fidelity”? No, it has nothing to do with that. It just “sounds” so much better.

Categories: Uncategorized Tags:

No 44

September 17th, 2017 Comments off

It has been years. This is the time. Come on!

Categories: Technology, Uncategorized Tags:

This Can’t Be Good? Actually It Is Really Bad…

September 16th, 2017 Comments off

My new neighbours. They are 20 years old. A very sweet couple. I did try to be friendly (I did not bake or present a cake? Yet, friendly).

I moved from home at 21 with my love? I have never been happier then at that exact time.

I think I scared my neighbours. I think that I made them frightened. That was not my intention at all. I am a peaceful person and definetly a non-physical person.

All I do is listen to and collect music. I read and write some too.

My neighbour was/is terrified now. Asking me at least five times: “Have we disturbed you?”. No, you haven’t.

So, I played music via my beloved Danish speakers (I usually don’t, these days…) thinking that I would demonstrate something… “It is OK to make noise.” = Life is not soundless. Did it work? No, it did not. It failed completely.

Being 20 years old and afraid of… life? Everything? That is not good.

The end-result? My son storms out of his gaming cave and tells me: “You are disturbing everybody with your music! You have headphones, why don’t you use them?”.

My son is six years younger than my new neighbours. Six years? So, technically, they could very well be my own children. I approached them as an adult. In retrospect it seems like I may have made a monumental mistake.

I realise (now) that I really don’t understand them at all and in addition I scare them (that would be the “Actually It Is Really Bad…” part.)

I said: You should party! You live in your own place for the first time? You will never ever be happier. My intention? It failed miserably, I don’t understand them… and quite frankly I don’t understand anything.

I did try to send my son, with no avail. He told me: “Jag vill inte ha någonting med det att göra.”

He is unfortunate to have me as father. I have to realise that he and his peers belong to another era. He and my new neighbours (“Are you being ironic?”) belong to a radically different time.

A time that I probably don’t even want to understand.

Am I afraid? No. I am a man filled of very strong emotions. However, fright is not one of them. I am not afraid of anything or anybody in this World. It is a question of upbringing. In French it is called: Education. Please don’t confuse it with education. Why? It does not signify the same thing.

What now? Well, education concerns what you have learned. Like mathematics. Have I ever used a the “knowledge” of solving a second degree polynomial equation? Ever in my life? No, I have not. Upbringing concerns your persona. What kind of woman or man you will become or be. OK. If you believe that is a good idea to disolve the “gender”.

OK. I’ll rephrase. “Woman”, “man”, “undefined” or “other”.

A Playlist Out Of This World

September 15th, 2017 Comments off

There are things many things in this World that are special?

Given that there are more than 7 billion (that always confuses me… where I come from 1 000 000 000 is a “milliard”) humans alive it is not an outlandish statement?

Then there must be more than 7 000 000 000 things in this World that are special? Right!?

Concede. The metric system is superior. An “inch” is: 2,54 mm, a “mile” may be: 1609,344 m. An US “gallon” is: 3.78541178 l. An Imperial “gallon” is: 4,546099265 l. A “foot” is: 300 mmm. Etc. The whole thing is upsetting if you ask me and it has always been like that.

Why? It’s completly and utterly irrational. You say what know? So, we could not even pick the best system to measure things and decide upon that? Good luck with the rest. This is my stick and it is this long. No, I have an identical stick and it is this long. That is… stupid. Not even the electric system is standardised. That is just so sad.

Never mind that. The latest Roel Funcken mix; “Balakleya Prospan” is an example.

Half I know the other half I do not know. The existing parts? If I knew them all it would not be all that exciting to listen to would it?

So? DJing is not about the parts. The art is being able to assemble them. What more can I say? It just does not get any better.

The post-processing makes it even more impressive. The crispness and compression to reach the maximum bass? I am just trying to listen through the set.

That is craftsmanship. So, the statement: “Alla kan tralla.” Is true (not that I have ever questioned it). Meaning that every task needs a special skill. Every task.

Paint, draw, build, help, guide, write, drive or play it and then it makes a sound? Trust me, it is much, much harder than you may think it is… as is true for any task. To create something that you can play as loud as you could ever do? That is science my friend. As is mending a mind, a bone or drawing a chair.

– What do you mean? You simply increase everything until you get the desired result?

Well, no, sound and most other things does not work like that. Most things in the World are dependent on physic’s and it simply does not work that way. You can not just double-up.

Why?

Well, to begin with there are not that many things that work in a linier way, for example cars or aeroplanes will not go twice as fast if you double their power. And they are mechanical things.

Have you ever heard of “terminal velocity” or “gravity”? Have you ever wondered why it is so hard to leave earth or why it takes time to recharge your phone battery? Basic physic’s.

– No, why should that concern me?

Mm, the eternal discussion. “But, if…?” OK. Fine then first please build a vehicle that disproves the claims above and when you are at it why don’t you build a perpetuum mobile at the same time? Please do. The World, the people of the World desperately need one of those. An Eternal Machine.

Perfect round-up (not the semi-military version or the pesticide): Squarepusher/AFX – Freeman Hardy & Willis Acid. The clinical breaks. I have heard it before and I do own the previous track.

I did not know it was a Squarepusher/AFX track.

– So, is everything max sound wise (within safety limits naturally)? Yes, given current configuration.
What a deep disappointment… I still need power. I still need much, much more power.

Categories: Art, Society, Texts about music Tags: , , ,